Giới thiệu COPD

384 triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi COPD. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trong số các bệnh tim và đột quỵ.

Là những người ủng hộ bệnh nhân toàn cầu, chúng tôi tin rằng điều cần thiết là phải nâng cao mức độ nhận thức và hiểu biết của bệnh nhân, người chăm sóc, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các nhà hoạch định chính sách và công chúng về tác động của COPD và các cơ hội cải cách chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng bệnh nhân nên được trao quyền để sống tự do với COPD, không có triệu chứng và đợt cấp, giảm tương tác của họ với bệnh viện và kéo dài sự sống của họ càng lâu càng tốt.

Tiếp tục đọc: