Sự kiện GAAPP

Đối với các tổ chức thành viên, hàng năm GAAPP tổ chức Cuộc họp Khoa học và GRS (Hội nghị thượng đỉnh về hô hấp toàn cầu) - 2020 với sự tham gia ảo - để hỗ trợ các tổ chức thành viên của họ với những phát triển khoa học mới nhất trong lĩnh vực dị ứng, đường thở và bệnh dị ứng và với hội thảo trên web nâng cao năng lực:
Đầu tiên thiết lập các mục tiêu ưu tiên về nhận thức, giáo dục và chính sách - sau đó là hội thảo trên web nâng cao năng lực, ví dụ:

GAAPP đang phát triển, tiến hành và phổ biến trên tất cả các kênh truyền thông Các chiến dịch nâng cao nhận thức đa kênh về Ngày Nhận thức Thế giới và hỗ trợ các Cơ quan đăng ký khác nhau cho bệnh nhân (Hen suyễn, Covid-19+ Bệnh hen suyễn, Covid-19- + Viêm da dị ứng).

Chúng tôi tổ chức các sự kiện độc lập hàng năm như GRS và cuộc họp Khoa học.

Chúng tôi cũng quan tâm đến các sự kiện đồng tổ chức. ví dụ LATAM 2020