Nội dung của trang web này là không có ý định đưa ra lời khuyên y tế cũng không thay thế lời khuyên hoặc điều trị y tế từ bác sĩ của bạn. Thông tin này là không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào.

Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ của bạn hoặc bác sĩ chuyên khoa trước khi bắt đầu điều trị, trước khi bắt đầu hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình dinh dưỡng, tập thể dục hoặc lối sống nào, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng bệnh của mình.

Thông tin và ý kiến, bài báo, sản phẩm hoặc bản ghi trong các trang web này dành cho chỉ mục đích thông tin và hướng đến công chúng.

Trang web này có thể chứa thông tin do các bên thứ ba cung cấp hoặc có được thông qua các liên kết đến các trang web khác trên Internet. Thông báo về thông tin hoặc liên kết đó được cung cấp trên toàn bộ trang web. GAAPP không kiểm soát hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp hoặc đối với nội dung của các trang web Internet khác mà chúng tôi cung cấp liên kết.