Sứ mệnh GAAPP

Để hỗ trợ toàn cầu và trao quyền cho bệnh nhân bị dị ứng, đường hô hấp và bệnh dị ứng bằng cách bảo vệ quyền của họ và kiên quyết thực hiện nhiệm vụ của chính phủ, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và công chúng.

Mục tiêu GAAPP

Thiết lập mạng lưới toàn cầu để trao quyền cho bệnh nhân dị ứng, đường thở và bệnh dị ứng bằng cách:

  • làm việc cùng với các tổ chức chính phủ và chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu tác động của dị ứng, hen suyễn và mày đay
  • là một đối tác bình đẳng tham gia vào quá trình ra quyết định từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc với các tổ chức chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • tạo điều kiện cho việc thành lập các tổ chức bệnh nhân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình
  • đấu tranh cho liệu pháp thực hành tốt nhất 

 Để hỗ trợ cộng đồng trên toàn thế giới quản lý các bệnh dị ứng, đường hô hấp và bệnh dị ứng bằng cách:

  • hỗ trợ bệnh nhân đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát bệnh tật của họ và trao quyền cho những người hỗ trợ họ trong quá trình này
  • đòi hỏi không khí trong lành không bị ô nhiễm cho bệnh nhân
  • cộng tác với các tổ chức thành viên để trợ giúp các vấn đề về sức khỏe và chính sách xã hội
  • hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình với các biện pháp chẩn đoán và điều trị cần thiết cho bệnh nhân
Đăng ký Tư cách thành viên GAAPP miễn phí