GAAPP đang hỗ trợ Khảo sát và Đăng ký Bệnh nhân Toàn cầu.
Càng nhiều người đăng ký, chúng tôi càng có thể hiểu rõ hơn về các căn bệnh.
Hãy chia sẻ và tham gia đăng ký bên dưới:

  • Hen suyễn / Dị ứng + COVID 19 (Mạng lưới Dị ứng & Hen suyễn + Cơ quan đăng ký bệnh nhân phù nề)
    asdasd
  • Hen suyễn360 (Cơ quan đăng ký mạng lưới bệnh nhân dị ứng & hen suyễn cho bệnh nhân hen suyễn)