Mayoclinic 

DermNet NZ 

NHS Vương quốc Anh

Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ

Mạng lưới Dị ứng và Hen suyễn Hoa Kỳ

Hiệp hội bệnh chàm quốc gia (NEA) Hoa Kỳ