Tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng trên toàn thế giới đang tăng mạnh ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng trên toàn cầu đã tăng đều đặn với khoảng 30 - 40% dân số thế giới hiện đang bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều tình trạng dị ứng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng trăm triệu đối tượng trên thế giới bị viêm mũi và ước tính có hơn 300 triệu người mắc bệnh hen suyễn, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống của những người này và gia đình họ, và tác động tiêu cực đến phúc lợi kinh tế - xã hội của xã hội. Người ta dự báo rằng các vấn đề dị ứng sẽ gia tăng hơn nữa khi ô nhiễm không khí và nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên. Những thay đổi về môi trường này sẽ ảnh hưởng đến số lượng phấn hoa, sự hiện diện hay vắng mặt của côn trùng đốt, và sự hiện diện hay vắng mặt của nấm mốc liên quan đến các bệnh dị ứng.

Những bệnh này bao gồm hen suyễn; viêm mũi; sốc phản vệ; thuốc, thực phẩmdị ứng côn trùng; bệnh chàm; và tổ ong (tổ ong) và phù mạch. Sự gia tăng này đặc biệt có vấn đề ở trẻ em, những người đang chịu gánh nặng lớn nhất của xu hướng gia tăng đã xảy ra trong hai thập kỷ qua.

Thông tin về Dị ứng trong:

Serbo -Croatian

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ