WHO / GARD - Tổ chức Y tế Thế giới / Liên minh Toàn cầu chống lại các bệnh hô hấp mãn tính

GARD góp phần vào công việc toàn cầu của WHO nhằm ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh hô hấp mãn tính. GARD là một liên minh tự nguyện gồm các tổ chức, cơ quan và tổ chức trong nước và quốc tế từ nhiều quốc gia hoạt động hướng tới mục tiêu chung là giảm gánh nặng toàn cầu về các bệnh hô hấp mãn tính.
www.who.int/respiratory/gard