Dị ứng Toàn cầu & Hàng không
Nền tảng bệnh nhân

Trao quyền cho bệnh nhân bị dị ứng, đường thở và
bệnh dị ứng trên toàn thế giới.

Sự kiện sắp tới

Hãy xem lịch sự kiện của chúng tôi, nơi bạn sẽ có thể đăng ký tham gia tất cả các sự kiện, đại hội và tài trợ truyền thông của chúng tôi cho những ngày nâng cao nhận thức thế giới.

Tin mới nhất

Trở Thành Một Thành Viên (Become a Member)

GAAPP nâng cao tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu để tiếp cận điều trị, chẩn đoán và chăm sóc. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức thành viên trong việc đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của cộng đồng bệnh nhân địa phương của họ.

Tư cách thành viên GAAPP miễn phí và dành cho các tổ chức trên toàn thế giới. Chúng tôi hiện có hơn 100 tổ chức thành viên từ khắp các châu lục.

Tri ân đối tác của chúng tôi

Các đối tác tài trợ cho sứ mệnh, chiến dịch và sự kiện cốt lõi của chúng tôi trong năm