Vào năm 2023, GAAPP đã giới thiệu một cơ chế để tăng cường sự liên kết chiến lược giữa các bên liên quan về các bệnh dị ứng, hô hấp và dị ứng bằng cách thành lập Hội đồng doanh nghiệp GAAPP.

Hội đồng doanh nghiệp GAAPP cung cấp quyền truy cập có giá trị vào Lãnh đạo GAAPP và những người lãnh đạo quan điểm chủ chốt. Các thành viên Hội đồng Công ty ủng hộ nhiệm vụ cốt lõi công việc của GAAPP để đạt được sứ mệnh của mình thông qua nhận thức, giáo dục, vận động và nghiên cứu. Hội đồng bao gồm đại diện từ ngành dược phẩm, thiết bị y tế và các bên liên quan khác liên quan đến các bệnh dị ứng, hô hấp và dị ứng.

Hội đồng Doanh nghiệp nhằm mục đích xác định các giải pháp cho những thách thức toàn cầu, chia sẻ kiến ​​thức và khám phá các cơ hội hợp tác. Như vậy, GAAPP sẽ triệu tập các bên liên quan phù hợp và làm việc cùng nhau để xác định những thách thức mà cộng đồng vận động bệnh nhân phải đối mặt và cách vượt qua những trở ngại này từ góc độ toàn cầu.

Mục tiêu của Hội đồng

Hội đồng doanh nghiệp ngành dược phẩm của GAAPP là một liên minh quan trọng thu hẹp khoảng cách giữa ngành dược phẩm và các nhóm vận động bệnh nhân do GAAPP lãnh đạo. Sáng kiến ​​hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy một cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm hơn trong ngành dược phẩm. Bằng cách cung cấp một nền tảng đối thoại và hợp tác, GAAPP cho phép các công ty dược phẩm hiểu rõ hơn về nhu cầu, mối quan tâm và quan điểm của bệnh nhân đồng thời đảm bảo họ hợp tác làm việc với nhau vì lợi ích của bệnh nhân.

Hội đồng này đóng vai trò then chốt trong việc định hình các chính sách và thực tiễn chăm sóc sức khỏe bằng cách vận động cho tăng tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận thuốc và nâng cao sự an toàn cho bệnh nhân. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các tổ chức bệnh nhân; nó giúp đảm bảo rằng các công ty dược phẩm ưu tiên phát triển các liệu pháp đổi mới nhằm giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng và cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể cho bệnh nhân.

Thông qua quan hệ đối tác liên tục và chia sẻ thông tin, Hội đồng Doanh nghiệp Công nghiệp Dược phẩm của GAAPP tìm kiếm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa ngành dược phẩm và các cá nhân mà nó phục vụ – bệnh nhân. Sự hợp tác này là minh chứng cho cam kết chung trong việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng niềm tin và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân trong bối cảnh y học không ngừng phát triển. Nếu có thắc mắc về cách tham gia Hội đồng doanh nghiệp, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@gaapp.org.

Các thành viên hội đồng hiện tại:

Logo GSK