GAAPP đã thành lập Ban cố vấn khoa học và lâm sàng gồm các chuyên gia quốc tế bên ngoài để tư vấn cho nhóm về y học, giáo dục và nghiên cứu về bệnh dị ứng và đường hô hấp.

Được thành lập vào năm 2023, nhóm chuyên gia đa ngành đáng kính này bao gồm các nhà nghiên cứu, bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên minh. Hội thảo tư vấn cho GAAPP về các vấn đề lâm sàng và khoa học để đảm bảo áp dụng các nguyên tắc nghiên cứu, vận động và giáo dục mạnh mẽ cũng như việc sử dụng nội dung hợp lý trên các trụ cột nền tảng này. 

Tìm hiểu thêm về từng thành viên của Ban cố vấn khoa học và lâm sàng GAAPP bên dưới: