Hãy liên hệ và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!

Nền tảng Bệnh nhân Dị ứng & Hàng không Toàn cầu

info@gaapp.org

 + 43 (0) 676 7534200

Altgasse 8–10
1130 Vienna, Áo