Tham gia phong trào toàn cầu nhằm thay đổi cách thế giới nhìn và hiểu về sức khỏe làn da.

Liên minh Sức khỏe Da Thế giới là một nhóm gồm nhiều bên liên quan do bệnh nhân lãnh đạo gồm 27 Đối tác - tổ chức bệnh nhân, hiệp hội chuyên môn chăm sóc sức khỏe, công ty công nghiệp và tổ chức nghiên cứu. GAAPP là Đối tác và cùng nhau, chúng tôi bắt tay vào thực hiện sứ mệnh liên quan đến làn da của mình và hơn thế nữa.

Mục tiêu của chúng tôi? Để nâng cao nhận thức toàn cầu về tác động đáng kể của các bệnh và tình trạng da, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính sách y tế trên toàn thế giới ưu tiên những vấn đề quan trọng này.

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi bằng cách ký vào bức thư ngỏ bây giờ chứ?

Câu chuyện của Špela:

Đồng nghiệp hỗ trợ sự kiện và thành viên của chúng tôi Špela Novak đã tham gia vào chiến dịch này, đưa ra lời chứng thực của một người mẹ và người chăm sóc nhiều đứa trẻ bị viêm da dị ứng.

Hãy nghe câu chuyện của cô ấy: