ARIA - Viêm mũi dị ứng và tác động của nó đối với bệnh hen suyễn

Sáng kiến ​​ARIA nhằm mục đích giáo dục và thực hiện quản lý dựa trên bằng chứng đối với bệnh viêm mũi dị ứng kết hợp với bệnh hen suyễn trên toàn thế giới.
www.whiar.org

GINA - Sáng kiến ​​Toàn cầu về Bệnh hen suyễn

GINA hợp tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các quan chức y tế công cộng trên toàn thế giới để giảm tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Thông qua các tài nguyên như hướng dẫn dựa trên bằng chứng về quản lý bệnh hen suyễn và các sự kiện như lễ kỷ niệm Ngày Hen thế giới hàng năm, GINA đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của những người mắc bệnh hen suyễn ở mọi nơi trên toàn cầu.
www.ginas suyễn.org

VÀNG - Sáng kiến ​​Toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

GOLD làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các quan chức y tế công cộng trên toàn thế giới để nâng cao nhận thức về Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và cải thiện việc phòng ngừa và điều trị bệnh phổi này.

Thông qua việc phát triển các tài liệu chiến lược dựa trên bằng chứng để quản lý COPD và các sự kiện như lễ kỷ niệm Ngày COPD Thế giới hàng năm, GOLD đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của những người mắc COPD ở mọi nơi trên toàn cầu.
www.goldcopd.org